De echte installateur van Sterkin

Aangesloten als erkende installateur

Uw huis of werkplek is uw veilige domein. De plek waar comfort van groot belang is. Dat comfort is grotendeels afhankelijk van uw installaties. Meestal zijn deze verstopt achter de deur van de meterkast en op zolder, maar wel essentieel voor uw woon en werkplezier.
Techno M is aangesloten bij de erkende Sterkin Installateur. Dit houdt in dat we voldoen aan de normen en eisen van een erkenningsregeling. De belangrijkste eisen hebben betrekking op kennis, meetapparatuur en gereedschappen. Er zijn opleidingseisen vastgesteld én normen voor het gereedschap waarover de installateur moet beschikken. Regelmatig worden de installateurs getoetst of de installaties van ons voldoen aan de eisen. Goede redenen dus om voor Techno M te kiezen.

Wat is Sterkin erkenning?

De stichting Sterkin is opgericht om de aanleg van veilige installaties te bevorderen. Het is een onafhankelijk keurmerk dat de aanleg van veilige en betrouwbare installaties waarborgt. Dit jaar pleit Sterkin voor een erkenningsregeling naast of in plaats van een certificeringsregeling. Bij een erkenningsregeling moeten personen hun vakbekwaamheid aantonen, en mogen alleen maar erkende monteurs aan de gasinstallatie werken. Gelukkig voldoet Techo M aan de normen en eisen. Hierdoor bent u altijd verzekerd van gediplomeerd en ervaren personeel.

De zekerheden van een erkende installateur

Wanneer het draait om het werken met gevaarlijke stoffen wilt u uiteraard van een aantal zaken verzekerd zijn.

  • Kwaliteit van zowel uw producten als de dienst
  • Veiligheid voor onze werkgevers en werknemers
  • Gediplomeerd vakman
  • Keurmerk
  • Bijscholing
  • Steekproefsgewijze controle
  • Verklaring van conformiteit

Neem geen risico’s met uw gezondheid en veiligheid! Laat uw installaties aanleggen, vervangen en onderhouden door een vakbekwame erkende installateur.

Mocht u meer informatie willen over een erkende installateur of bent u er naar een opzoek. Neem dan snel contact met ons op.